Behållarskyttel

Skyttelsystem är en fast beståndsdel i dagens leverantörskedjelösningar. Oavsett om det gäller lagring, buffert eller sekvensering av lastbärare ger skyttelsystem suverän flexibilitet, dynamik och skalbarhet. Kraven på sensorerna är följaktligen höga. Snabb och tillförlitlig detektion av olika objekt och egenskaper, kompakta och robusta konstruktioner, fungerar i alla temperaturintervall ända ned till frysapplikationer är några av alla arbetsuppgifter som sensorsystemen måste lösa.

Behållarskyttel