Kurir, express, paket och post

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Se trailer

Logistiken blir smart

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

Företagen står inför en stor utmaning: att agera så effektivt som möjligt. Materialflöden och intralogistiska förlopp måste vara optimalt anpassade till varandra vid varje tidpunkt. Om en punkt hakar upp sig påverkar det hela den värdeskapande kedjan – och slutligen även konkurrenskraften. Intelligenta sensorer och system i nätverk säkerställer effektiva logistiska förlopp inom ramen för Industri 4.0.

mer

Mobila plattformar

Kompletta sensorlösningar för AGC-system i distributionscentraler för kurir, express, paket och post

mer

Lokalisering

Transparens över gränserna

Se trailer
Kurir, express, paket och post
Logistiken blir smart
Mobila plattformar
Lokalisering

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Från enskilda sensorer och till komplett utrustade, integrerade system

Ledande leverantörer av paket- och godslogistiktjänster driver fram automatisering i dina sorteringscentra och godsdistributionscentra för att kunna fortsätta hantera det snabbt växande flödet av paket och varor i framtiden. SICK utvecklar och implementerar pålitliga sensorlösningar, t.ex. för systemkontroll, leveransmätning, streckkod och etikettidentifiering - och sätter därmed standarder över hela världen. Öka kapaciteten för dina sorteringscentra med hjälp av lässystem som levererar tillförlitliga data även vid mycket höga transportörhastigheter. Kalibrerade vägnings- och volymmätningssystem hjälper dig att optimera lastning och debitering gentemot avsändaren. Ett brett utbud av ljussensorer, pulsgivare, avståndsgivare och många andra CEP-testade sensorer stöder dig i optimal kontroll av din sorterings- och transportteknik. Du kan också förlita dig på ett globalt team av erfarna SICK-servicetekniker och många års branschkunskap. Ett komplett paket som ger dig det avgörande mervärdet för din framgång inom paket-, post- och fraktverksamheten.

Trends & News

Lokalisering inom- och utomhus: full transparens i materialflödet

Komplexiteten av processer inom logistik ökar ständigt. Transparens blir därför en allt viktigare förutsättning för att öka effektiviteten och produktiviteten i logistiska processer. Mot bakgrund av allt mer flexibla, modulära och självorganiserande transportprocesser inom intern produktions-, monterings- och distributionslogistik är det viktigt att besvara frågan om var och när truckar transporthjälpmedel och varor är exakt på plats och i tid. En möjlighet - redan bevisad i praktiken: lokalisering och analystekniker från SICK.

> Mer

De bästa metoderna för att använda visionssensorer för palettering

Optimering av processer för palletering och pallavlastning kräver noggrann planering och kanske till och med viss skicklighet för Tetris. Lådor med olika former och storlekar staplas ovanpå varandra, vilket gör det till en utmaning att skapa en lämplig layout.

> Mer

Övervakar logistikdata, fattar rätt beslut snabbare

I distributionscentraler med högt genomflöde registrerar och kommunicerar sensorer en stor mängd logistikdata varje dag. Den verkliga utmaningen är dock att registrera alla data och att tolka dem. Programmet Paketanalys från SICK samlar ihop dessa data för att underlätta visualiseringen av alla SICK-sensordata så att snabba och välgrundade logistikbeslut kan fattas.

> Mer

Deep Learning är framtiden för ökad effektivitet

Tänka maskininlärning. Deep Learning är en maskininlärningsteknik och förmodligen den viktigaste framtida tekniken inom området konstgjord intelligens. SICK överför denna nyckelteknologi till sina sensorer och ger därmed kunden ytterligare fördelar för ökad produktivitet och flexibilitet.

> Mer

utmaningar

Identifiering

Snabb och pålitlig identifiering av koder på brev, paket, kuvert, väskor och andra föremål med omfattande automatisk identifieringsteknologi med laser, kamera, RFID och hybridsystem. Identifiering är kärnuppgiften för varje CEP-plats. SICK-system erbjuder högsta prestanda för alla automatiska identifieringstekniker.

Mätning

Statisk och dynamisk volym- och viktmätning av kubiska och oregelbundet formade föremål: SICK erbjuder ett omfattande lösningsutbud för dessa uppgifter. Systemen säkerställer enastående volymmätningshastighet i alla typer av sorteringssystem. De certifierade systemen (t.ex. enligt OIML, MID, NTEP eller NAWI) kan användas för fakturering.

Detektering

Pålitliga detektionslösningar för framkant, profil, tomma brickor och upptäckt med dubbel närvarodetektering, kontroll av fyllningsnivå etc. säkerställer stabila och effektiva sorteringsprocesser och en ökning av identifieringsprestanda. Maximeringen av genomflödet är beroende av perfekt fininställning av alla sensoruppgifter inom den totala processen.

Positionering

SICK-sensorer stöder den exakta positioneringen och inriktningen av föremål på inkommande transportband och transportband och i sorteringssystem. Korrekt positionering och inriktning såväl som det optimala avståndet mellan föremålen på sorteringssystemen är en väsentlig faktor för att uppnå maximala läshastigheter.

Säkra

Säkerhetslösningar sörjer för en säker och ergonomisk arbetsmiljö och garanterar skydd mot personskador och materiella skador. Säkerhetssensorer från SICK möjliggör effektiv implementering av standardkompatibel säkerhetsinfrastruktur. Övervakningslösningar för byggnader och företagslokaler erbjuder skydd mot stöld och manipulation av varor.

Underhåll

SICK-sensorteknologi garanterar de högsta kvalitetsstandarderna och minimala driftstopp. Vår omfattande specialistkunskap från våra sensorexperter och den globala närvaron av SICK är din garanti för snabb och kompetent hjälp. Smart Services från SICK inhämtar, analyserar och visualiserar data från smarta sensorer, maskiner och anläggningar. Detta gör det möjligt att beräkna sannolikhet för misslyckanden och de resulterande underhållsintervallen exakt i förväg.

Downloads