Kontakt
Feedback

Kranar

Med säkerhet en automatisk hantering av kranar

Kranar för att flytta medelhöga och höga laster används i näst intill alla produktionsprocesser, t.ex. på monteringsföretag, inom stålindustrin och den kemiska industrin, vid sopförbränning, i hamnar och på terminaler samt i kraftverk. Säkerheten för människor och material är då en viktig faktor, förutom den effektiva positioneringen. SICK erbjuder effektiva lösningar för att förhindra en kollision mellan kran och anläggningar, fraktgods och människor. Dessutom stöttar SICK en ökande, effektiv automatisering av produktionsprocesserna vid positioneringen. Och detta även under extrema omgivningsförhållanden.

Kranar
Branschsegment 1
Industriella lyft
Branschsegment 2
Tunga lyft
Upp