SICK Remote Service

Under idrifttagningen och driften är det av största vikt att tillhandahålla kompetent och snabb service till kunden. Att kunna få systemspecifik experthjälp i tid är viktigare än någonsin. Komplexa system och stigande kostnadstryck kräver optimerat underhåll och proaktiv underhåll. SICK Remote Service uppfyller dessa krav – i kombination med höga säkerhetsstandarder för en säker kommunikation. Med denna lösning är experterna bara en musklickning bort. Det ökar inte bara effektiviteten utan reducerar även kostnader för planering, resor och ställtider.