Övervakning före rökgasavsvavlingssystemet

SO2-koncentrationen mäts vid ingången på rökgasavsvavlingssystemet, för att kontrollera kalkdoseringen och REA-effekten. O2-mätningen sker av standardiseringsskäl. In-situ gasanalysatorn GM32 rekommenderas för en SO2-mätning, eftersom den genomför snabba mätningar under processförhållanden utan gasuttag eller -transport. Den automatiska kontrollcykeln med integrerade komponenter, som nollpunktsreflektor, gaskyvett och nätfilter, möjliggör en regelbunden kontroll av noll- och referenspunkt. Därmed garanteras en hög tillgänglighet utan att dyra testgaser krävs. In-situ gasanalysatorn ZIRKOR200 möjliggör en tillförlitlig och snabb syremätning, även vid höga temperaturer.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Mäta aggressiva gaser direkt och snabbt — även i Ex-området
  • Direkt, snabb In-situ-mätning
  • Inget gasuttag, ingen gastransport, ingen gasberedning
  • Upp till åtta mätenheter samtidigt, plus processtemperatur och -tryck
  • DOAS- och CDE-utvärderingsmetod
  • Flera av varandra oberoende mätområden med bibehållen precision
  • Automatisk självtestfunktion (QAL3) utan testgaser
  • Trycksatt utförande för Ex-zon 1 och 2
  Innovation redan i cellerna
  • Extremt långlivad mätcell tack vare innovativa skyddsmekanismer
  • Självövervakning av mätcellen
  • Helautomatisk justering integrerad i styrenheten
  • Version tillgänglig för höga temperaturer
  • ZIRKOR Remote-app för fjärrstyrning av analysatorn
  • Mycket kort responstid
  • Testad enligt EN 15267
  • Ex-utförande för ATEX/IECEx, zon 1 resp. zon 21