Övervakning av gasutsläpp

Miljöskyddsbestämmelserna kräver en kontinuerlig övervakning av vissa skadliga ämnen och referensvärden. Föreskrifterna för emissionsövervakning är olika från land till land. I många länder måste mättekniken testas med avseende på lämplighet, t.ex. enligt EN15267 i Europa eller enligt EPA-standards i USA. SICK erbjuder helhetslösningar tack vare det breda produktutbudet inom emissionsövervakning. Det specialutvecklade kraftverksanalyssystemet PowerCEMS100 möjliggör en mätning av CO, NOX, SO2 och O2. Kvicksilver-gasanalysatorn MERCEM300Z övervakar med hög tillgänglighet även låga kvicksilverkoncentrationer i rökgaser och uppfyller därmed de lagstadgade föreskrifterna. Datainsamlingssystemen från SICK kompletterar detta analyssystem

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Kraftfulla, framtidssäkra CEMS för emissionsmätningar
  • Kall-extraktivt analyssystem, testat enligt EN 15267 och EN 14181
  • Plug-and-play-analysatormoduler med 24-V energiförsörjning
  • Manöverenhet för visualisering av alla mätvärden och statusinformation i en monitor
  • Externa sensorer kan anslutas via gränssnitt
  Framtidsorienterad kvicksilvermätning i rökgaserna
  • Noggrann mätning av ”Total-Hg” direkt i den termiska konverteraren (patenterad)
  • Mätning utan förbrukningsmaterial
  • Näst intill slitagefri mätgasmatning med hjälp av ejektorpump – inga rörliga delar
  • Integrerad justeringskyvett för en automatisk driftkontroll
  • Automatisk justering av hela systemet tack vare en inbyggd testgasgenerator (tillval)
  • Modulkonstruktion på hela systemet