Övervakning av dammutsläpp

Stoftmätaren FWE200DH används för mätning av dammkoncentrationen i våta gaser. Eftersom vattenånga stör mätningen av dammkoncentration kan det bli problem vid en mätning i downstream-området för våt-rökgasavsvavlingssystemet. Med FWE200DH tas gas ut via en sond och värms upp över daggpunkten. Alla droppar som finns i gasen förångas och kan därför inte längre förfalska mätresultatet. Ljusspridningsprincipen möjliggör att även låga dammkoncentrationer kan mätas. FWE200DH har en automatisk kontroll av noll- och referenspunkt samt en integrerad smutskontroll, vilket begränsar underhållsarbetet till ett minimum.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Tillförlitlig stoftmätning i våta gaser
  • För mycket låga till medelhöga dammkoncentrationer
  • Gasuttag och gasretur kombinerade i en sond
  • Smutskontroll
  • Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
  • Enkla parameterinställningar och komfortabel hantering – som tillval via en extra Remote-display
  • Integrerad systemövervakning för en tidig identifiering av ett underhållsbehov