Gasflödesmätning i skorsten

Ultraljuds-gasflödesmätare används ofta i skorstenar, för att bestämma förbränningskällornas massutsläpp. Volymflödesmätaren FLOWSIC100 M-AC är perfekt för skorstenar med medelstor diameter och levererar exakta mätningar, för att uppfylla de strikta miljöskyddsbestämmelserna. FLOWSIC100 M-AC har en intern luftkylning av sensorhuvudena och möjliggör därmed användningen av den exakta ultraljudsmätprincipen vid temperaturer på upp till 450 °C. Enheten består av en sändar- och mottagarenhet samt styrenheten MCU. Styrenheten MCU möjliggör en in- och -utmatning av signal, för beräkning med referensvärden samt för användning via det användarvänliga gränssnittet.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Volymflödesmätare för kontinuerlig emissionsövervakning
  • Robusta titanomvandlare för hög hållfasthet på utrustningen
  • Korrosionsbeständigt material för användning i aggressiva gaser (tillval)
  • Integral mätning över kanaldiametern på versionerna H, M och S
  • Probversion PR för en kostnadsbesparande, ensidig montering i kanalen
  • Automatisk funktionskontroll med nollpunkts- och referenspunktstest