Kalibreringspliktig transport av gas

Övervakningen av naturgasflödet till kraftverket är av betydelse både för mätningen av den kalibreringspliktiga gastransporten och för kraftverkets interna debiteringsmätningar. FLOWSIC600-XT är en ultraljudsgasflödesmätare för exakta mätningar. FLOWSIC600-XT 2plex förenar en gasflödesmätare för tillämpningar där kalibrering krävs (4 mätsträckor) med en enhet för jämförelsemätningar (1 mätsträcka) i ett enda hus. Tack vare den direkta väglayouten är gasflödesmätaren skyddad mot smuts. Det ger enheten långvarig stabilitet och precision.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  The perfect match
  • Användarvänlig produktfamilj
  • Automatisk korrigering av tryck- och temperaturpåverkan
  • Tillgänglig under alla driftsförhållanden
  • PowerIn Technology™ för en säker backup-drift
  • Intelligent applikationsdiagnos med i-diagnostics™
  • Kan utökas med flödesdatorer via connect-and-go
  Tillförlitlig helhetslösning för taxemätningar
  • Helkalibrerad FLOWSKID600
  • Kundspecifik anpassning av systemkomponenterna inklusive gasanalysator, gaskromatograf och övervakningsdator
  • Sömlös systemintegrering med Flowcomputer Flow-X från SICK
  • Finns från Class 150 till Class 2500
  Modullösning för taxemätningar
  • Använder ultraljudsgasmätare FLOWSIC600 eller FLOWSIC600-XT
  • Finns från DN 50 till DN 1200, från Class 150 till Class 2500
  • Det går att uppnå en mätosäkerhet på 0,1 % vid kalibrering
  • Kundspecifik anpassning av systemkomponenterna
  • Sömlös systemintegrering med Flowcomputer Flow-X från SICK