Kontakt
Feedback

Kraftverk

Den säkra konstanten i förvandling.

mer

Gas, kol, biomassa och klimatskydd

Under den närmsta tiden kommer kraftverk för fossila bränslen att fortsätta att tillhandahålla den el som krävs för att säkra basförbrukningen. För att detta ska kunna vara acceptabelt ur klimatperspektiv måste miljöföroreningarna från damm och gasutsläpp minskas till ett minimum. SICK hjälper den driftansvarige med ett brett utbud av analysprodukter.

Se trailer

Ström från solen

Solkraftverk kan förse hela regioner med miljövänlig energi under hela dagen. De driftansvariga blir dock bara nöjda när anläggningarna körs optimalt, med hög effektivitet, tillförlitlig tillgänglighet och lönsamhet. SICK ger stöd under hela processen med hjälp av sensorteknik.

mer

Smart Services

Smart service och underhåll ger klara fördelar. Med Monitoring Box kan kraftverksoperatörer t.ex. övervaka status för de mätenheter och sensorer som används. De tillhörande Monitoring-apparna varnar bland annat för smutsrisk, så att man kan ordna underhåll i ett tidigt skede.

mer

Håll luften ren

Om avgaser släpps ut i luften måste de lagstadgade gränsvärdena för föroreningar följas. Ju mer exakt mätningen är, desto säkrare är kraftverksoperatören, eftersom mätdata skickas direkt online till de berörda myndigheterna. Övervakningssystem från SICK har övertygat omvärlden i årtionden.

mer

Generera ånga

Vid generering av ånga i stora förbränningsanläggningar eller till och med mindre pannanläggningar övervakar sensorer från SICK ett stort antal mätpunkter i anläggningen och den omedelbara omgivning. Tack vare möjligheten att länka den digitala informationen till exempelvis I/O-Link är automatisering dessutom enkel och intelligent.

mer
Kraftverk
Gas, kol, biomassa och klimatskydd
Ström från solen
Smart Services
Håll luften ren
Generera ånga

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

Träffar 1 - 8 av 100

översikt

Den säkra konstanten i förvandling.

Energisektorn befinner sig i rörelse. Andelen av förnybar energi ökar. Stora, konventionella kraftverk som använder fossila bränslen håller på att bli mindre, lokala kraftgeneratorer och smälter samman till mikronätverk. Digitalisering ligger i tiden. SICK är förberedd för denna omvandling och fortsätter att stödja kraftverksoperatörer och mindre elproducenter med intelligenta och beprövade sensorer för många olika mätuppgifter. Det kan du lita på.

Serviceutbud

Lösningar för kraftverk

Trends & News

Lutningssensorer sätter nya standarder

Exakta, en- eller tvådimensionella lutningssensorer för kostnadskänsliga tillämpningar är nu tillgängliga. Tack vare den kapacitiva MEMS-tekniken är sensorerna dessutom robusta, ger maximal tillförlitlighet och en hög mätsäkerhet över hela mätområdet, även när det råder krävande omgivningsvillkor.

> Mer information

SICK stödjer arbetet på löpande band

Ett arbetsberg! För många industrier innebär den dagliga verksamheten hantering av bulkmaterial på löpande band. Ofta utomhus och i alla väder. SICK har intelligenta lösningar för att bemästra dessa utmaningar även i detta område. Mät- och sensorteknik från SICK övervakar, kontrollerar och optimerar de mest skilda transportanläggningar inom industrin.

> Mer information

BREF får vänta – BREFSelector blir kvar

Invändningen mot industriutsläppsdirektivet för stora förbränningsanläggningar från Europeiska kommissionen har godkänts av de europeiska domstolarna. Direktivet och det tillhörande BREF-dokumentet måste kontrolleras av Europeiska kommissionen inom ett kalenderår och kommer med största sannolikhet att omarbetas. Fram till dess gäller fortfarande BREF-dokumentet. Den databas som sammanställts av SICK – BREFSelector – gör det enklare för kunderna att välja rätt mätteknik inom förordningen.

> Mer information

Downloads

Upp