Kraftverk

Den säkra konstanten i förvandling.

Mer

Generera ånga

Vid generering av ånga i stora förbränningsanläggningar eller till och med mindre pannanläggningar övervakar sensorer från SICK ett stort antal mätpunkter i anläggningen och den omedelbara omgivning. Tack vare möjligheten att länka den digitala informationen till exempelvis I/O-Link är automatisering dessutom enkel och intelligent.

Mer

Flödesstyrningssystem från SICK

Nyckelfärdiga lösningar för mätning av naturgas

Se trailer

På solsidan

Solkraftverk kan förse hela regioner med miljövänlig energi under hela dagen. De driftansvariga blir dock bara nöjda när anläggningarna körs optimalt, med hög effektivitet, tillförlitlig tillgänglighet och lönsamhet. SICK ger stöd under hela processen med hjälp av sensorteknik.

Mer

Dags för väte

För att skynda på skiftet till förnybar energi är det nödvändigt med en effektiv och kostnadseffektiv framställning av grönt väte. SICK stöttar denna strävan med anpassad sensorteknik på många mätpunkter och arbetar kontinuerligt med att utveckla teknikerna för framtida användning av väte.

Mer

Gas, kol, biomassa och klimatskydd

Under den närmsta tiden kommer kraftverk för fossila bränslen att fortsätta att tillhandahålla den el som krävs för att säkra basförbrukningen. För att detta ska kunna vara acceptabelt ur klimatperspektiv måste miljöföroreningarna från damm och gasutsläpp minskas till ett minimum. SICK hjälper den driftansvarige med ett brett utbud av analysprodukter.

Se trailer
Kraftverk
Generera ånga
Flödesstyrningssystem från SICK
På solsidan
Dags för väte
Gas, kol, biomassa och klimatskydd

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

Träffar 1 - 8 av 99

översikt

Den säkra konstanten i förvandling.

Energisektorn befinner sig i rörelse. Andelen av förnybar energi ökar. Stora, konventionella kraftverk som använder fossila bränslen håller på att bli mindre, lokala kraftgeneratorer och smälter samman till mikronätverk. Digitalisering ligger i tiden. SICK är förberedd för denna omvandling och fortsätter att stödja kraftverksoperatörer och mindre elproducenter med intelligenta och beprövade sensorer för många olika mätuppgifter. Det kan du lita på.

Trends & News

Lutningssensorer sätter nya standarder

Exakta, en- eller tvådimensionella lutningssensorer för kostnadskänsliga tillämpningar är nu tillgängliga. Tack vare den kapacitiva MEMS-tekniken är sensorerna dessutom robusta, ger maximal tillförlitlighet och en hög mätsäkerhet över hela mätområdet, även när det råder krävande omgivningsvillkor.

> Mer information

SICK stödjer arbetet på löpande band

Ett arbetsberg! För många industrier innebär den dagliga verksamheten hantering av bulkmaterial på löpande band. Ofta utomhus och i alla väder. SICK har intelligenta lösningar för att bemästra dessa utmaningar även i detta område. Mät- och sensorteknik från SICK övervakar, kontrollerar och optimerar de mest skilda transportanläggningar inom industrin.

> Mer information

Full fart framåt: Vätskemätning på Byworth Boilers

Från den första till den fjärde industriella revolutionen har de största inspirationerna drivits fram genom att man villigt tänjer på gränserna för det okonventionella. Partnerskapet mellan Byworth Boilers, en av de äldsta och mest kända panntillverkarna i Storbritannien, och SICK har finjusterat kontrollerna i pannhuset och minskat kundernas bränslekostnader med upp till 7 %.

> Erfahren Sie mehr

Downloads