Kontakt
Feedback

Kraftverk

Utmaningar inom kraftverksindustrin

Kraftverksindustrin har många utmaningar vid elproduktionen. Den effektiva bränsleanvändningen och anläggningens skydd är avgörande för ett kraftverks lönsamhet. I nästan alla länder föreskrivs en övervakning av kraftverkens utsläpp och en kontroll av utsläppen i miljön.

SICK är den perfekta partnern för kraftverksindustrin. Det breda utbudet med intelligenta sensorer och lösningar är användbart inom alla områden för elproduktionen: från materialanskaffning och rökgasrening till emissionsövervakning.

Kraftverk
Branschsegment 1
Kol (brun- och stenkol)
Branschsegment 2
Gas
Branschsegment 3
Biomassa
Branschsegment 4
Diesel
Branschsegment 5
Solenergi
Upp