Kontakt
Feedback

Övervakning vid utgången på rökgasavsvavlingssystemet (REA)

De nya, striktare gränsvärdena för gasutsläpp kräver användningen av absorptionsmedel, för att ta bort sura gaser som SO2 och HCl. Vatten sprutas in och temperaturen sänks i rökgasavsvavlingssystemets upstream-område, för att garantera en effektiv SO2-borttagning. Om H2O-koncentrationen blir för hög finns det risk för att absorptionsmedlet fastnar i tygfiltret. Övervakningen av H2O-insprutningen är därmed avgörande för att undvika störningar i slangfiltret. HCl-mätningen stöder styrningen av absorptionsmedelsdoseringen. Processgas-analyssystemet MCS300P HW har utformats för en simultan mätning av upp till sex komponenter i het-våt-gasfasen (inklusive O2-mätning). Det inbyggda, automatiskt justerbara filtret möjliggör en rutinkalibrering utan dyra testgaser.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Produktfamilj MCS300P HW
  Simultan processövervakning av upp till 6 mätkomponenter
  • Simultan mätning av upp till 6 komponenter plus O2
  • Mätgasflödesövervakning och mätgastryckregistrering
  • Temperatur på systemkomponenterna upp till 200 °C
  • Automatisk växling av mätställe för upp till 3 mätställen (tillval)
  • Automatisk justering av noll- och referenspunkt
  • Integrerad justeringsanordning utan testgas (tillval)
  • Utökad användning via PC och programmet SOPAS ET
  • Flexibelt I/O-modulsystem
Upp