Kontakt
Feedback

Övervakning vid ingången på rökgasavsvavlingssystemet (REA)

SO2-koncentrationen mäts vid ingången för att beräkna svavelhalten och reglera kalkdoseringen. O2-mätningen sker av standardiseringsskäl. In-situ gasanalysatorn GM32 mäter SO2-koncentrationen tillförlitligt under processförhållanden, utan att gasuttag eller -transport krävs. Vid en störning visas en tidig varning. In-situ gasanalysatorn ZIRKOR200 möjliggör en tillförlitlig och snabb syremätning, även vid höga temperaturer.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Produktfamilj GM32
  Mäta aggressiva gaser direkt och snabbt — även i Ex-området
  • Direkt, snabb In-situ-mätning
  • Inget gasuttag, ingen gastransport, ingen gasberedning
  • Upp till åtta mätenheter samtidigt, plus processtemperatur och -tryck
  • DOAS- och CDE-utvärderingsmetod
  • Flera av varandra oberoende mätområden med bibehållen precision
  • Automatisk självtestfunktion (QAL3) utan testgaser
  • Trycksatt utförande för Ex-zon 1 och 2
  Produktfamilj ZIRKOR200
  Innovation redan i cellerna
  • Extremt långlivad mätcell tack vare innovativa skyddsmekanismer
  • Självövervakning av mätcellen
  • Helautomatisk justering integrerad i styrenheten
  • Version tillgänglig för höga temperaturer
  • ZIRKOR Remote-app för fjärrstyrning av analysatorn
  • Mycket kort responstid
  • Testad enligt EN 15267
  • Ex-utförande för ATEX/IECEx, zon 1 resp. zon 21
Upp