Kontakt
Feedback

Övervakning av recirkulationsluften

Ett effektivt kraftverk kräver en kontinuerlig övervakning och optimering av förbränningsprocessen. Övervakningen av CO-koncentrationen i recirkulationsluften är nödvändig för att styra friskluftstillförseln, undvika explosionsfarliga koncentrationer och optimera förbränningsprocessens effektivitet. Den korta responstiden som krävs för styrningen uppnås genom en In-situ-analys. Kolmonoxidanalysatorn GM901 finns i utförandena ”Cross-Duct” eller ”Sondversion”. Därmed har den ett brett användningsspektrum – även vid svåra mätuppgifter som hög dammbelastning, övertryck, kritiska flödesprofiler eller hög mätgaskoncentration.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Produktfamilj GM901
  CO-mätning för processtyrning och emissionsövervakning
  • Representativ mätning längs kanaldiametern
  • Hantering via utvärderingsenhet
  • Kort responstid
  • Kan kontrolleras med en gasfylld kyvett, vid gaskontrollerbar sond med testgas
Upp