Kontakt
Feedback

Övervakning av primär luftförsörjning

Ett effektivt kraftverk kräver en kontinuerlig övervakning och optimering av förbränningsprocessen. Syrehalten i förbränningsluften måste optimeras för att garantera en säker och effektiv förbränning, och för att minska bränsleförbrukningen samt utsläpp av skadliga ämnen som CO, CO2 och NOX. En tillförlitlig och exakt övervakning av primärlufts- och sekundärluftstillförseln i pannan är av stor betydelse. Ultraljuds-gasgenomflödesmätaren FLOWSIC100 är perfekt för mätningar i denna varma, dammiga omgivning. Även vid låga flödeshastigheter möjliggör enheten en exakt mätning utan tryckförlust. Installationskostnaderna är mycket låga tack vare de korta inlopps- och utloppssektionerna.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Produktfamilj FLOWSIC100
  Volymflödesmätare för kontinuerlig emissionsövervakning
  • Robusta titanomvandlare för hög hållfasthet på utrustningen
  • Korrosionsbeständigt material för användning i aggressiva gaser (tillval)
  • Integral mätning över kanaldiametern på versionerna H, M och S
  • Probversion PR för en kostnadsbesparande, ensidig montering i kanalen
  • Automatisk funktionskontroll med nollpunkts- och referenspunktstest
Upp