Kontakt
Feedback

Gasövervakning vid pannans utlopp

Vid värmeproduktionen är det viktigt att kontrollera förbränningskapaciteten. Vid en kontroll av förbränningsförloppet används ofta zirkoniumdioxidanalysatorer, varvid kolmonoxid mäts som sekundär komponent. Den noggranna övervakningen av O2- och CO-koncentrationen vid pannans utlopp är avgörande för övervakningen av överflödig luft vid förbränningsprocessen. In-situ gasanalysatorn ZIRKOR200 möjliggör en tillförlitlig och snabb syremätning, även vid höga temperaturer.

In-situ gasanalysatorn GM35 mäter CO- och CO2-koncentrationen samt fuktighet, temperatur och tryck. HCl-mätning med TDLS-In-situ gasanalysatorn GM700 (TDLS = Tunable Diode Laser Spectroscopy) sker vid regleringen av absorptionsmedelsdoseringen.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Produktfamilj GM700
  Effektiv processanalys – även under svåra förhållanden
  • Hög selektivitet tack vare hög spektral upplösning
  • Kort responstid
  • Ingen kalibrering krävs
  • Inga rörliga delar, näst intill slitagefri
  • Inget gasuttag och ingen gasberedning krävs
  • Övertryckskapslat utförande för Ex-zon 2
  Produktfamilj GM35
  För en effektiv reglering av förbrännings- och torkningsprocesser
  • Dynamisk fuktkorrigering
  • Snabb In-situ-mätning direkt i processen
  • Simultan registrering av upp till tre gaskomponenter, temperatur och tryck
  • Inget gasuttag och ingen gasberedning
  • Gasmätprob tillgänglig
  • Integrerade självtest- och kontrollfunktioner
  Produktfamilj ZIRKOR200
  Innovation redan i cellerna
  • Extremt långlivad mätcell tack vare innovativa skyddsmekanismer
  • Självövervakning av mätcellen
  • Helautomatisk justering integrerad i styrenheten
  • Version tillgänglig för höga temperaturer
  • ZIRKOR Remote-app för fjärrstyrning av analysatorn
  • Mycket kort responstid
  • Testad enligt EN 15267
  • Ex-utförande för ATEX/IECEx, zon 1 resp. zon 21
Upp