Nivåkontroll av CIP-buffertbehållaren

Den kontinuerliga nivåkontrollen av buffertbehållarna för vatten, stapelvatten, natronlut, salpetersyra och rengöringsmedel är oumbärlig. Nivågivare LFP Inox skiljer tillförlitligt på flytande medier, skum och vidhäftningar. LFP Inox klarar hygienkraven eftersom materialen uppfyller FDA-kraven, designen är EHEDG-certifierad och CIP- och SIP-tålig.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Den rena lösningen
  • Nivåmätning i hygieniska applikationer
  • Manuell förkortningsbar stavsond upp till 4.000 mm längd med Ra ≤ 0,8 µm
  • Processtemperaturer upp till 180 °C; processtryck upp till 16 bar
  • CIP-/SIP-beständig
  • Hög IP-klassning IP 67 och IP 69, autoklaverbar
  • Utbytbara hygieniska processanslutningar
  • 3 i 1: kombinerad display, analog utgång och binär utgång
  • Fjärrmonterad elektronik med processanslutning
  • IO-Link 1.1