Konsumentvård

Uppnå mer med intelligenta sensorer

mer

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer

Industri 4.0 tar fart

Våra sensorlösningar för mobila plattformar

Flexibilitet är självklart: med vårt moduluppbyggda lösningssortiment för mobila plattformar kan du smidigt förverkliga spårstyrning, navigation, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering.

mer

Nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Satsa på ökad produktivitet och säkerhet även du

Säkra och intelligenta helhetslösningar, skräddarsydda efter dina utmaningar. Vi har hela programmet för dig. Öka produktiviteten med maskinsäkerhet: Vi kan ta hand om hela projekt från individuell rådgivning, planering och utförande till slutgodkännande.

mer
Konsumentvård
Produktionslogistik blir smart
Samarbete i ögonhöjd
Industri 4.0 tar fart
Nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Bomullssuddar, rumssprayer, tvättmedel, rengöringsmedel, blöjor- förpackningsuppgifterna inom Consumer Care-branschen är av skiftande slag. Här behövs framför allt professionella sensorlösningar från SICK för sekundär- och slutförpackningar. Olika försäljningsstorlekar och olikstora behållare kräver höggradigt flexibla maskiner och ett brett spektrum av intelligenta och nätverkande sensorer. Med lasersystem och kamerasensorer från SICK kan du utveckla effektiva förpackningssystem som täcker processerna över hela sektorn.

Trends & News

Konstant kontroll av filmbanor så att inget går fel

Inom konsumentvaruindustrin, särskilt vad gäller förpackning och tryckning, är behandlingen av filmbanor en särskild utmaning. Exakt styrning av materialbanan, korrekt materialspänning inne i maskinen eller skärning på korrekt ställe i slutet av banan är avgörande för effektiva och exakta processresultat. Lösningarna från SICK hjälper till med alla dessa processsteg – till exempel med rätt registreringssensorer eller automationsljusridåer.

> Mer

Den nya generationen av fotoceller från SICK

Produktfamiljerna W16 och W26 befinner sig i början av en ny generation fotoceller, som är utrustade med allt som gör arbetet enklare för användaren och dessutom gör processerna säkrare och på så vis även mer effektiva.

> Mer

radvis mer produktivitet

FMCG-tillverkare (Fast Moving Consumer Goods) förlitar sig på modulbaserade verktyg och flexibilitet när det kommer till moderna produktionslinjer. Modulbaserad maskinkonstruktion är redan praxis inom komplexa produktions- och förpackningsprocesser.

> Mer

TriSpector: Intuitiv 3D-bildbearbetning

Kraftfull teknik, enkel idrifttagning, intuitiv användning: Med TriSpector1000 ligger fördelarna med 3D-visionssensorn ännu närmare till hands. Tack vare bildanalys sker inställning av parametrar utan problem.

> Mer

utmaningar

Flexibel automation - detektera och mäta

Olika inköpsstorlekar och individuella kundönskemål kräver flexibla maskiner och ett brett spektrum av intelligenta sensorer för att detektera objekt och för att mäta fysiska storheter. Intelligenta sensorer från SICK lär sig själva, har diagnosförmåga och bidrar i stor utsträckning till lösningen av dessa uppgifter. Förebyggande underhåll minskar stilleståndstiderna. Smart Tasks levererar korrekt information för processeffektivitet i rätt tid direkt från sensorn. Därmed blir industri 4.0 verklighet.

Säkerhet - säkra

Den modulära uppbyggnaden av moderna förpackningsmaskiner och -anläggningar kräver ett intelligent och flexibelt säkerhetskoncept. SICK garanterar med sina säkerhetslösningar skydd av människa och maskin, optimerar produktionen och reducerar maskinens ytbehov. Att utveckla och erbjuda globalt standardiserade tjänster kring säkerhetstekniken står i centrum för våra uppgifter. Till detta hör idrifttagande, reparation och modernisering. I egenskap av ackrediterat inspektionsställe erbjuder SICK inspektion av skyddsåtgärder enligt gällande föreskrifter och standarder globalt.

Kvalitetskontroll – Övervaka och kontrollera

I alla branscher inom förpackningsindustrin, vare sig det handlar om läkemedel, kosmetika, livsmedel och drycker, hushållsvaror eller hygien, räknas tillförlitlig kvalitet och varor till viktiga företagsmål. För att garantera en kontinuerligt god kvalitet vid höga genomströmningshastigheter på förpackningsmaskiner krävs en kvalitetskontroll som motsvarar de högsta kraven. Vare sig det handlar om standardsensorik, kompletta system eller servicetjänster erbjuder SICK intelligenta sensorlösning med toppmodern teknik för alla förpackningsbranscher. Kvalitet är ingen slump.

Track-and-Trace – Identifiera och följa

En tillförlitlig objektidentifikation är grunden för spårbarhet med serialisering och aggregation och för en kontinuerlig kvalitetsförbättring. Dessutom krävs kompletta systemlösningar för inventariehantering och återanvändbarhet av flergångsbehållare och förpackningar. Därför har SICK ett brett sortiment, från kompakta, lättintegrerade enheter till konfigurerbara, fristående lösningar och programmerbara höghastighetskameror. Vid fast installerade och mobila läsenheter använder SICK olika teknologier för att registrera streckkoder, 2D-koder och RFID.

Downloads