Kontakt
Feedback

Råoljeraffinering

Råolja raffineras till kvalitativa bränslen som LPG, bensin, flygbensin och diesel i raffinaderier. Huvudprocesserna är råoljans destillation med efterföljande omvandling (cracking, reform, isomering), hantering (t.ex. avsvalvling) samt avslutande blandning av slutprodukter. Raffinaderier konfronteras med komplexa och snabbt ändrade förutsättningar på marknaden. Bland annat varierande råoljekvalitet, nödvändig flexibilitet i produktpaletten, föreskrifter för låga svavelhalter, stränga emissionsgränser och prisfördelar. Permanent anpassning och förbättring krävs för att hålla för konkurrensen och lönsamheten. SICK erbjuder beprövade produkter och lösningar både för process- och emissonstillämpningar.

Råoljeraffinering
Upp