Kontakt
Feedback

Kemiska och petrokemiska grundämnen

Produktionen av petrokemiska och kemiska grundämnen kännetecknas av ett brett sortiment av råmaterial, kemiska processer och slutprodukter. Producerade grundämnen används primärt som utgångsmaterial för många andra specifika syntesvägar. Tillgängligheten av råmaterial, stora produktionsmängder, global konkurrens samt låga marginaler är betydande faktorer inom denna marknad. Anläggningarnas utrustning måste uppfylla speciella krav till följd av reaktionerna i tillämpade kemikalier. Kolväten är antändbara medan oorganiska komponenter kan vara extremt korrosiva, explosionsfarliga eller giftiga. SICK erbjuder passande lösningar för explosionszoner för att garantera en säker drift.

Kemiska och petrokemiska grundämnen
Upp