Kontakt
Feedback

Gödningsmedel

Gödningsmedel är oorganiska bulkkemikalier för användning inom jordbruket och ger värdefulla näringsämnen för alla typer av grödor. Gödningsmedelsmarknaden profiterar av den ständiga ökande befolkningen i världen. Produktionsmängderna måste anpassas till lokal efterfrågan och utbudet måste innehålla en korrekt produktblandning i bästa kvalitet. Fasta ämnen framställs i en vattenbaserad lösning via en ammoniakreaktion med olika syror, t.ex. salpetersyra, svavelsyra och fosforsyra. Korrosiva och högreaktiva egenskaper i de olika ämnena innebär en stor utmaning för alla anläggningskomponenter. SICK erbjuder diverser passande och optimerade lösningar för process- och emissionsapplikationer inom denna bransch.

Gödningsmedel
Upp