Kontakt
Feedback

Driftsmedelsanläggningar

Ofta finns diverse försörjningsanläggningar inom anläggningsramen för raffinaderier och kemifabriker. Dessa försörjer produktionen med driftsmedel, säkerställer driftssäkerheten vid störningar och garanterar att miljöföreskrifter följs. Typiska uppgifter och anordningar är spänningsförsörjning, ångframställning, värmeväxlare, gasfacklor, avfallsförbränning, svavelåtervinning, förvaringstankar samt avloppsreningssystem. Även om dessa sekundära processer inte står i direkt förbindelse till den kemiska produktionen, spelar de en viktig roll i den dagliga anläggningsdriften och en betydande andel i de totala produktionskostnaderna. SICK erbjuder pålitliga lösningar för att garantera maximal funktion och tillgänglighet till anordningarna.

Driftsmedelsanläggningar
Upp