Kemi, petrokemi och raffinaderier

Tillförlitliga lösningar för gas-, stoft- och genomflödesmätning

Lösningar

Emissionsövervakning

Rena avser tack vare intelligent mätteknik

Mer

Fackelgasövervakning

Tillförlitlig gasmätning även vid låga genomflödeshastigheter

Mer

Avskiljning, användning och lagring av koldioxid

Lösningar från SICK för CCUS-tillämpningar

Mer

Gödningsmedel

SICK sänker processkostnaderna för en av världens största gödningstillverkare

Mer

Dags för väte

För att skynda på skiftet till förnybar energi är det nödvändigt med en effektiv och kostnadseffektiv framställning av grönt väte. SICK stöttar denna strävan med anpassad sensorteknik på många mätpunkter och arbetar kontinuerligt med att utveckla teknikerna för framtida användning av väte.

Mer
Kemi, petrokemi och raffinaderier
Emissionsövervakning
Fackelgasövervakning
Avskiljning, användning och lagring av koldioxid
Gödningsmedel
Dags för väte

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

Filtrera enligt:

Träffar 1 - 8 av 17

översikt

Tillförlitliga lösningar för gas-, stoft- och genomflödesmätning

Raffinaderier och kemifabriker är extremt krävande miljöer. Hanteringen av stora mängder farliga ämnen, högdynamiska varumärken, hård global konkurrens samt stränga miljöstandarder är avgörande faktorer inom denna bransch. Processautomationen, i flera nivåer eller genom hela värdekedjan, väger tungt för lönsamheten i en anläggning, automationen måste innebära en friktionsfri drift och maximal säkerhet. Processanalysatorer spelar en viktig roll för att sänka produktionskostnader, öka produktvinningen och säkerheten samt följa lokala emissionsföreskrifter. De uppfyller viktiga uppgifter och möjliggör en maximal effektivitet och tillgänglighet i anläggningens olika delar.

Trends & News

Allt börjar med väte

De viktigaste processerna för alstring av väteproduktion, så kallad ”ångreformering” av lätta kolväten, partiell oxidation av kolväten eller kol- och vattenelektrolys. Ångreformeringen av naturgas är dock den dominerande tekniken med en andel i den globala väteproduktionen på cirka 90 %. SICK erbjuder skräddarsydda gasanalyser för process- och utsläppsövervakning för industriella processer relaterade till ammoniakproduktion.

> Mer

Minska riskerna inom processindustrin

I processindustrin spelar konstant tillgänglighet av anläggningen och hög driftsäkerhet en viktig roll. Arbetet ändras på ett strålande vis. Anläggningar blir allt mer komplexa, reglerna strängare och vi måste hitta praktiska lösningar för övergång till miljövänlig energiförsörjning. Detta ökar trycket på systemoperatören. Kostnadseffektivitet är bara en punkt som står i fokus. Den andra centrala frågan är säkerheten för personer och för anläggningen och utrustningen.

> Mer

Sensorlösningar för mobila plattformar

Med vår modulära lösningsportfölj för mobila plattformar kan man enkelt realisera spårstyrning, navigation, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering. Våra sensorlösningar riktar sig till hela området för förarlösa fordon, allt från små förarlösa fordon till AGC eller specialiserade AGV (Automated Guided Vehicle). Bandbreden omfattar allt från kostnadseffektiva lösningar som spårstyrning och enkel kollisionsundvikande till komplett certifierad säkerhetslösning och integrerad konturlokalisering som anpassas skalbart och modulärt till varje individuell användning med förarlösa fordon.

> Mer

O2-duellen – lasertransmitter vs paramagnetisk mätning

En jämförelse på kundens webbplats visar att TRANSIC100LP-lasertransmittern från SICK har bra koll på syre. Inte bara är den första investeringen för mätpunkten lägre med TDLS-tekniken jämfört med den etablerade paramagnetiska mätningen. Även drifts- och reparationskostnaderna för styrningen blir betydligt lägre.

> Mer

Användningsområden

Processkontroll

Syftet med processoptimering och produktkontroll är att öka produktutbytet och samtidigt minska avfallet och förhindra att anläggningen överskrider driftgränserna. Detta är nyckelfaktorerna för den dagliga produktiviteten. Analysatorer levererar värdefull information om sammansättningen av processflöden genom hela värdekedjan. Dina data är ofta integrerade i styrsystem (DCS) för att möjliggöra slutna reglerkretsar.

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll säkerställer att både råämnen och slutprodukter uppfyller de renhetsspecifikationer som krävs. Det bidrar också väsentligt till systemens lönsamhet, eftersom produkt utanför specifikation har en negativ inverkan på försäljningspriset. Processanalysatorer används för att mäta huvudprodukter i koncentrationer på nästan 100 % och för att exakt bestämma skadliga ämnen i ppm-intervallet.

Emissionsövervakning

Vissa kemiska ämnen klassas som skadliga ämnen eftersom de skadar miljön och utgör en hälsorisk. Sådana ämnen bildas vanligtvis under förbränningsprocesser och släpps ut genom skorstenen som avgaser. För att följa lokala utsläppsregler används kontinuerliga emissionsmätsystem (CEMS) och databehandlingssystem i många anläggningar för att övervaka skadliga ämnen.

Säkerhet och skydd

Skydd för personer och anläggningar har alltid högsta prioritet. Alla kolväten är brandfarliga och utgör en omedelbar explosionsrisk i närvaro av syre. Andra ämnen är extremt korrosiva eller giftiga. Online-analysatorer mäter processflödet eller den omgivande luften så att kritiska processavbrott och läckor kan upptäckas i tid. Tillförlitliga och snabba analyser är avgörande för att undvika systemfel och olyckor.

Mätning

Råmaterial, slutprodukter och bränsle är värdefulla beståndsdelar i en anläggning. På grund av det höga materialflödet i kemiska anläggningar måste deras förbrukning och produktion övervakas med hög noggrannhet för att säkerställa korrekt avräkning. Dessutom måste utsläpp av föroreningar kvantifieras permanent. Ultraljudsflödesmätare från SICK är en tillförlitlig lösning för att mäta genomflödet av många olika processgaser.

Service

Kompetent rådgivning, kvalificerade planeringstjänster, detaljprojektering och konstruktion, installation och driftsättning – hos SICK får du allt från ett och samma ställe. Och vi har givetvis tillförlitlig support för underhåll och skötsel – även efter avslutat köp.

Downloads