Kontakt
Feedback

Kemi, petrokemi och raffinaderier

Säkra och effektiva processer inom den kemiska och petrokemiska industrin tack vare en tillförlitlig analysteknik och sensorer

Raffinaderier och kemifabriker är extremt krävande miljöer. Hanteringen av stora mängder farliga ämnen, högdynamiska varumärken, hård global konkurrens samt stränga miljöstandarder är avgörande faktorer inom denna bransch. Processautomationen, i flera nivåer eller genom hela värdekedjan, väger tungt för lönsamheten i en anläggning, automationen måste innebära en friktionsfri drift och maximal säkerhet. Processanalysatorer spelar en viktig roll för att sänka produktionskostnader, öka produktvinningen och säkerheten samt följa lokala emissionsföreskrifter. De uppfyller viktiga uppgifter och möjliggör en maximal effektivitet och tillgänglighet i anläggningens olika delar.

Kemi, petrokemi och raffinaderier
Upp