Personsäkerhet i hyllsystem

I lager i distributionscentraler kommer mobila plattformar till användning. För att transportera varor till en plockstation kör de mestadels under hyllor. För att minska stilleståndstiden måste kollisioner med andra mobila plattformar undvikas. Om det behövs underhåll på platsen eller på en defekt mobil plattform måste personalen dock kunna ta sig in till det avspärrade området på ett säkert sätt för att utföra reparationsarbete. Den säkra, flerstråliga scannern scanGrid2 med Performance Level c och Solid State-teknik används för kollisionsundvikande och personskydd.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Världsomspännande revolutionerande säkerhetslösning för spårstyrda minibilar
  • Världens första LiDAR-flerstråleskanner med säker solid state-teknik
  • Perfekt utformad för behoven hos spårstyrda, förarlösa transportvagnar: PL c, 1,1 m räckvidd, 150° scanningsvinkel
  • Kompakt -– bara 43 mm hög
  • Diagnosdata och klonfunktion för konfiguration via Safety Assistant-appen och programvaran Safety Designer

Mobila robotar:
Move into new dimensions

Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar

Ta reda på mer