Volymmätning och identifiering av last på en sorteringsrobot

Sorteringsroboten kör till en mät- och identifieringsstation för att få information om lastens volym och avlastningsdestinationen. Måttet registreras av en 3D-visionskamera. För att se till att ett paket kommer till rätt avlastningsplats är den försedd med en unik kod. Den kamerabaserade kodläsaren Lector65x identifierar snabbt och tillförlitligt många olika 1D- och 2D-streckkoder på försändelser av olika typer och storlekar.

Mobila robotar:
Move into new dimensions

Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar

Ta reda på mer