Falldetektion för professionella servicerobotar i offentliga miljöer

För användning i offentliga utrymmen behöver professionella servicerobotar en elektronisk skyddsanordning för att skydda fordonet från att falla ner för trappor och avsatser. De säkra avståndssensorerna DT35-S mäter tillförlitligt avståndet mellan fordonet ner till marken och kan detektera en avgrund i tidigt skede. Om det fördefinierade avståndsvärdet överskrids stannar fordonet automatiskt.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Säker avståndssensor för många tillämpningar
  • Registreringsområde från 0,05 m till 8,5 m
  • Säker analog och digital utgång
  • Liten storlek
  • IO-Link
  • Certifierad enligt ISO 13849 (PL b) och IEC 62998 (PC B)