Motion Monitoring via HIPERFACE®

Förarlösa fordon med synkronservomotorer har som regel motor-feedback-system för bestämning och reglering av körriktning och hastighet. För säker överföring av signalerna från motorn till servoregulatorn används t.ex. produktvarianterna SKS/SKM36 eller SRS/SRM50 med HIPERFACE®-gränssnitt. Dessutom använder Drive Monitor FX3-MOC detta gränssnitt som en del av den säkra styrningen Flexi Soft för säker övervakning av fordonsrörelser.