Automatisk registrering och styrning av hyllagerplatser

De stationära streckkodsläsarna CLV65x eller CLV69x läser av streckkoden på en hylla där exempelvis metallrullar (bleckrullar) förvaras. Den stationära streckkodsläsaren skickar sedan data till en kontroll på en central dator. Med hjälp av dessa data visar den ett förarlöst fordon vägen till rätt hylla för att kunna mata in metallrullar i produktionen enligt plan. Om ett förarlöst fordon närmar sig hyllan ser den automatiskt styrda optiken från CLV65x eller CLV69x till att ställa in det skärpedjup som krävs. Detta möjliggör snabba avläsningsprocesser och hög tillgänglighet för det förarlösa fordonet.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Flexibel och effektiv på högsta nivå
  • Utökad kodrekonstruktionsteknik SMART+
  • Den senaste anslutningstekniken med integrerat parameterminne
  • Integrerad CAN, Ethernet och D-Sub (beroende på använd kloningskontakt)
  • Stort skärpedjup tack vare autofokusfunktion i realtid
  • Enhetlig samt användarvänlig GUI “SOPAS ET”
  • Integrerad spårning utan användning av en extra systemkontroll
  • Flexibel sorterings- och filterfunktion
  • Integrerat LED-stapeldiagram med kontrollpanel
  Alltid i (auto-)fokus
  • Extremt stort skärpedjup tack vare autofokusfunktion i realtid
  • Integrerade funktionsknappar t.ex. för att starta auto-setup eller utvärdera läskvaliteten
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET och EtherNet/IP on board. Ingen extra Gateway nödvändig (vid anslutning till Ethernet)
  • Förbättrad SMART-kodrekonstruktion
  • Mycket flexibla sorterings- och filterfunktioner
  • Integrerad webbserver för diagnostikdata och nätverksövervakning
  • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya SICK-produkter
  • Integrerat LED-stapeldiagram