Automatisk beräkning av lagerutrymme

Streckkodsscannern CLV65x läser streckkoden på hyllan och överför data till en centraldator. Den visar det förarlösa transportfordonet (AGV) rätt väg för att slussa in lasten i produktionsplaneringen. Med autofokusfunktionen i realtid erhålls ett stort skärpdjup. Det ger hög läshastighet även vid körning.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Flexibel och effektiv på högsta nivå
  • Utökad kodrekonstruktionsteknik SMART+
  • Den senaste anslutningstekniken med integrerat parameterminne
  • Integrerad CAN, Ethernet och D-Sub (beroende på använd kloningskontakt)
  • Stort skärpedjup tack vare autofokusfunktion i realtid
  • Enhetlig samt användarvänlig GUI “SOPAS ET”
  • Integrerad spårning utan användning av en extra systemkontroll
  • Flexibel sorterings- och filterfunktion
  • Integrerat LED-stapeldiagram med kontrollpanel
  Alltid i (auto-)fokus
  • Extremt stort skärpedjup tack vare autofokusfunktion i realtid
  • Integrerade funktionsknappar t.ex. för att starta auto-setup eller utvärdera läskvaliteten
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET och EtherNet/IP on board. Ingen extra Gateway nödvändig (vid anslutning till Ethernet)
  • Förbättrad SMART-kodrekonstruktion
  • Mycket flexibla sorterings- och filterfunktioner
  • Integrerad webbserver för diagnostikdata och nätverksövervakning
  • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya SICK-produkter
  • Integrerat LED-stapeldiagram