Automatisk beräkning av lagerutrymme

Streckkodsscannern CLV65x läser streckkoden på hyllan och överför data till en centraldator. Den visar det förarlösa transportfordonet (AGV) rätt väg för att slussa in lasten i produktionsplaneringen. Med autofokusfunktionen i realtid erhålls ett stort skärpdjup. Det ger hög läshastighet även vid körning.