Industrifordon

Intelligenta sensorlösningar för smart materialtransport i produktion och logistik

Lösningar

Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar

Move into new dimensions

Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. I synnerhet de mobila robotarna är på frammarsch. Det finns alla möjliga varianter: från förarlösa fordon och rörliga cobotar till autonomt körande mobila robotar. Kort och gott: De autonoma mobila robotarna tillhör framtiden.

Mer

Mobila plattformar

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Se trailer

Logistiken blir smart

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

Företagen står inför en stor utmaning: att agera så effektivt som möjligt. Materialflöden och intralogistiska förlopp måste vara optimalt anpassade till varandra vid varje tidpunkt. Om en punkt hakar upp sig påverkar det hela den värdeskapande kedjan – och slutligen även konkurrenskraften. Intelligenta sensorer och system i nätverk säkerställer effektiva logistiska förlopp inom ramen för Industri 4.0.

Mer
Industrifordon
Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar
Mobila plattformar
Logistiken blir smart

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Intelligenta sensorlösningar för smart materialtransport i produktion och logistik

Mobila materialtransportsystem används i nästan varje industriell produktionsmiljö. Det spelar ingen roll om det gäller förarlösa eller delvis självgående fordon, skjutvagnar, gaffeltruckar eller smalgångstruckar – många olika sensorer används för kontur- eller reflektorbaserad navigation, för grov- och finpositionering, för mätning och identifiering, men även för en optisk dataöverföring. Naturligtvis måste framför allt personer, men även varorna i automatiska områden skyddas mot kollision med dessa ofta mycket snabba, men ibland även tungt lastade fordon.

Trends & News

Flexibel tillverkning utan löpande band

Automatiska, flexibla tillverkningsprocesser är svaret på ökande stycketal, mindre partistorlekar och höga produktionshastigheter. Förarlösa fordon (AGV) och den mindre systern AGC finns fram till nu, framför allt inom fordonsindustrins produktionslogik. De står nu i startblocken att erövra de intralogistiska processerna för fabriksautomation. Dessa logistikgenier på hjul erbjuder särskild potential för höga produktionsresultat, tillverkning med smådelar, variabla processförlopp och ordentligt skyddad produktionsmiljö i elektronikindustrin.

> Mer

Kompletta sensorlösningar för AGC-system i distributionscentraler för kurir, express, paket och post

Industri 4.0 – med det inneboende kravet på måttsydda flexibla intralogistiska lösningar – implementeras mer och mer i kurir-, express-, paket- och postbranschen. Automated Guided Carts (AGC) och dragtruckar är effektiva kompletteringar och alternativ till vanliga materialflödes- och sorteringsanläggningar. SICK erbjuder ett modulärt Eco-system för detta – med sensorlösningar som säkrar förarlösa fordon och effektiva verktyg som gör intralogistiken mer produktiv.

> Mer

Sensorer styr framtiden för samarbetande robotar

Vidareutvecklingen av små, kraftfulla och flexibelt placerbara robotar som kan samarbeta med människor går i en rasande fart. Där är även sensorer från SICK en viktig komponent. Sensorintelligens spelar en viktig roll såväl vid inriktning och positionering av mobila cobotar som vid säker övervakning av deras omgivning. Den senaste trenden är lätta cobotar som körs till sina arbetsplatser med förarlösa fordon och som positionerar sig själva. På så sätt blir flexibelt arbete utan staket mer och mer standard inom robotiken och den nya grunden för en fungerande automatisering.

> Mer

Innovativ intralogistik: AutoBox med SICK:s navigations- och säkerhetssensorer i pilottest hos BMW

I dynamikcentret Dingolfing flyttas inkommande reservdelar från varuingången till plocklagret med den autonoma AutoBox i ett pilotprojekt. På en knappt 20 kvadratmeter stor yta kan 20 burar med sammanlagd vikt på upp till 20 ton transporteras. Målet med pilotprojektet är att automatisera långa vägsträckor och integrera avlägsna delar av lokalerna.

> Mer

utmaningar

Persondetektion och maskinsäkerhetsinspektion

SICK-säkerhetssystemen skyddar personer och förhindrar kollisioner med andra fordon och hinder på ett mycket flexibelt sätt och anpassat till den aktuella situationen. Dessutom bidrar de till att reducera stilleståndstider och därmed driftkostnaderna.

Omgivningsdetektering

Detektering av den dynamiska omgivningen spelar en avgörande roll särskilt vid automatisering av mobila transportplattformar. Sensorer som baseras på olika fysiska principer möjliggör tillförlitlig detektion även vid kritiska omgivningsvillkor.

Lokalisering och spårstyrning

SICK täcker så gott som alla vanliga sensorlösningar för lokalisering och beröringsfri spårstyrning. Oavsett om systemet baseras på magneter, optik, markeringar, reflektorer eller konturer erbjuder SICK sina kunder den rätta lösningen för varje individuellt krav.

Lasthantering

Sensorer detekterar närvaron av produkter eller förpackningselement och mäter avstånd, höjd och utskjutande delar hos varor på paletter och andra transportmedel. På så sätt möjliggör de ett felfritt genomförande av produktions- och logistikprocesser.

Identifiering

Identifiering av koder på alla slags objekt är grundförutsättningen för automatisk lagring, plockning och sortering. För alla kodtyper erbjuder SICK skalbara lösningar med samtliga ID-tekniker (laser, kamera, RFID, hybrid) som kan anpassas flexibelt till de aktuella kraven.

Motion Monitoring

Truckar och mobila plattformar utmärker sig genom sin flexibla användbarhet och dynamik. En grundförutsättning för detta är övervakning av alla kör- och rörelsemönster. Roterande och linjära, inkrementella och absoluta pulsgivare registrerar alla relevanta parametrar på fordonet. På så sätt utgör de en viktig del av automatiseringen av mobila applikationer.

Downloads