Hushållsenheter

Uppnå mer med intelligenta sensorer

lösningar

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer

SICK gör vision åtkomlig

2D- och 3D-bildbearbetning konfigureras individuellt och enkelt – tack vare SICK AppSpace

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer

Nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Satsa på ökad produktivitet och säkerhet även du

Säkra och intelligenta helhetslösningar, skräddarsydda efter dina utmaningar. Vi har hela programmet för dig. Öka produktiviteten med maskinsäkerhet: Vi kan ta hand om hela projekt från individuell rådgivning, planering och utförande till slutgodkännande.

mer
Hushållsenheter
Produktionslogistik blir smart
SICK gör vision åtkomlig
Samarbete i ögonhöjd
Nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Den tekniska utvecklingen gör inte halt vid hushållsapparatindustrin. Trender som Smart Home och en globalt växande medelklass är enorma tillväxt- och teknikdrivkrafter. Tillsammans med ökade krav på pris och prestanda påverkar detta också produktionen. Tillverkningsprocesserna automatiseras med hjälp av intelligenta sensorer och produktkvaliteten kontrolleras inline. Robotar spelar en allt större roll inom samarbetet mellan människor och robotar. För detta krävs innovativa och dynamiska säkerhetskoncept. Lika viktigt som själva tillverkningen är produktionslogistiken. Transport och lagring av material samt tillhörande datahantering har nu blivit centrala inslag i en transparent och effektiv produktion. Med sensor-, system- och servicelösningar och passande konsulttjänster stödjer SICK sina kunder intensivt i denna omvandling till automatiserade tillverknings-, kvalitets-, säkerhets- och produktionslogistikprocesser.

Trends & News

Automatiserad varuingång tack vare middleware och vertikal integration

Digitaliseringsmöjligheterna ligger inte bara i produktionen. För att kunna utnyttja dem i hela leveranskedjan krävs en ny förståelse för logistik - från upphandling till lager och produktion till distributionslogistik. För en paket- och logistiktjänsteleverantör utrustade SICK den nya distributionscentralen åt en märkestillverkar inom textilsektorn med en RFID-baserad automatisk inspektion av varuingången.

> Ta reda på mer

Intervju om 4.0 NOW Fabrik: ”Sammanföra innovationer”

2019 öppnade SICK portarna för 4.0 NOW-fabriken i Freiburg. Under tiden har inte bara besökargrupper fått spännande insikter i produktionen, även Joachim Schultis, chef för Photoelectric Sensors & Fibers, har fått lära sig en del om själva fabriken. Vilka lärdomar har Schultis och hans Team dragit av detta under de senaste månaderna?

> Mer information

Den perfekta storleken på skyddsfältet för autonoma industrifordon

Experterna från SICK ombeds ofta att ge kunder råd vid urvalet när de skaffar en säker laserscanner, eftersom urvalet är mycket stort och produkterna har olika tekniska specifikationer. Det händer ofta att kunderna helt enkelt vill ha varianten med största möjliga skyddsfält. I denna artikel försöker vi förtydliga att det inte bara handlar om just det vid mobila tillämpningar.

> Mer information

utmaningar

Säkerhet

Den ökande automatiseringen av hushållsapparater kräver intelligenta, dynamiska och flexibla säkerhetskoncept. SICK:s säkerhetslösningar säkerställer skyddet av manöverpersonalen, optimerar produktionen, reducerar maskinens platsbehov och stilleståndstider.

Kvalitetskontroller

Monteringsprocesser präglas mycket av produkten och kräver flexibilitet och öppenhet map. utveckling och omsättning av de olika processerna. Samtliga processteg förutsätter hög tillförlitlighet och ställer höga krav på kvalitetssäkring. Avståndssensorer och visionssensorer och -system från SICK kan användas för nästan alla typer av kontroller.

Track and trace

Tillförlitlig identifiering är en förutsättning för ett jämnt produktionsförlopp och utgör grunden för spårbarhet och kontinuerlig kvalitetsförbättring. SICK erbjuder en omfattande produktportfolio av sensorlösningar för produktionslogistik. Många data kan endast användas om de integreras i befintlig logistik- och maskinarkitektur. SICK erbjuder lösningar för anslutningsteknik och mellanprogramvara. Dessa lösningar säkerställer att den insamlade informationen kan hämtas överallt och när som helst och användas på ett lönsamt sätt. Omfattande Analytics-applikationer följer hela datahanteringen.

Flexibel automatisering

Automatisering av hanterings- och monteringsprocesser med höga noggrannhetskrav kräver högupplösande positioneringssystem, flexibla produktionslinjer och hög diagnosförmåga. Moderna och smarta sensorer från SICK sparar av inställningarna, lär sig själva, har diagnosförmåga och analyserar självständigt samt återkopplar sensordatan till processen. På så vis bidrar de till att lösa uppgifterna inom produktion av hushållsapparater.

Downloads