Placera SCARA-roboten vid transportbandet

SCARA-roboten måste flytta sig synkront med transportbandshastigheten, så att den kan plocka arbetsstycken från transportbandet. Den linjära absolutgivaren TTK70 bestämmer SCARA-robotens absoluta position. Pulsgivaren består av ett kompakt läshuvud och ett magnetband som referensskala. Tack vare den beröringsfria funktionsprincipen förverkligas en slitagefri bestämning av positionen. Pulsgivaren registrerar informationen om den absoluta positionen längs referensskalan via ett unikt kodmönster och överför detta direkt till utvärderingselektroniken. Efter installationen är systemet tillgängligt direkt och helt underhållsfritt, vilket sparar både tid och kostnader.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Mätning med högsta hastighet för linjära direktdrivningar
  • Absolut mätsystem för linjära direktdrivningar
  • Mätlängder: upp till 16 384 mm
  • Höga förflyttningshastigheter: upp till 10 m/s
  • Status-LED
  • Beröringsfritt mätsystem; läsavstånd till magnetband: upp till 0,8 mm
  • Elektronisk märkskylt
  • ETL70 med enkabelteknik tack vare HIPERFACE DSL®-gränssnitt
  • STL70 med HIPERFACE®-gränssnitt
  Mätning av position och hastighet med största möjliga precision
  • Beröringsfri, absolut positions- och hastighetsbestämning utan referenskörning
  • Med HIPERFACE® -eller SSI-gränssnitt
  • Mätlängder upp till 4 meter
  • För höga förflyttningshastigheter upp till 10 m/s
  • Tillförlitliga mätningar även vid nedsmutsning eller kondens av magnetbandet
  • Litet, kompakt läshuvud
  • Certifierade enligt SIL2 och PL d (HIPERFACE®-gränssnitt)