Kontakt
Feedback

Övervakning av spänncylindrar

Vid ett cirkulationssystem för arbetsstyckets bärare måste arbetsstyckets bärare stanna vid fogningsstationen och sedan placeras i rätt position. Detta sker med vertikala indexeringsmedel. Ytterligare spänncylindrar säkrar arbetsstyckets bärare för fogningsprocessen. Magnetcylindergivarna MZC1 registrerar korta slaglängderna och detekterar spänncylindrarnas position mycket exakt. Induktiva givare IH04 i ultraljudssvetsstationen kontrollerar avståndet på sonotroderna till arbetsstycket.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Produktfamilj MZC1
  Lägg i, fixera - klart
  • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med C-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder
  • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
  • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
  • LED för indikering av kopplingsstatus
  • IP-klassning: IP 67, IP 68, IP 69K
 • Följande produkter kan användas
  6020149
  IMM
  Induktiva givare
  • Huskonstruktion: Standardkonstruktion
  • Kopplingsavstånd Sn: 0,8 mm
  • Installation i metall: Skärmad
  • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
  • Kopplingsutgång: NPN
  • Kopplingsfunktion: NO
  • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare, 2 m
  • Uppgifter
  • Jämför nu
  6020152
  IMM
  Induktiva givare
  • Huskonstruktion: Standardkonstruktion
  • Kopplingsavstånd Sn: 0,8 mm
  • Installation i metall: Skärmad
  • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
  • Kopplingsutgång: NPN
  • Kopplingsfunktion: NO
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
  • Uppgifter
  • Jämför nu
  6020113
  IMM
  Induktiva givare
  • Huskonstruktion: Standardkonstruktion
  • Kopplingsavstånd Sn: 0,8 mm
  • Installation i metall: Skärmad
  • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
  • Kopplingsutgång: PNP
  • Kopplingsfunktion: NO
  • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare, 2 m
  • Uppgifter
  • Jämför nu
  6054677
  IMM
  Induktiva givare
  • Huskonstruktion: Standardkonstruktion
  • Kopplingsavstånd Sn: 0,8 mm
  • Installation i metall: Skärmad
  • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
  • Kopplingsutgång: PNP
  • Kopplingsfunktion: NO
  • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare, 85 mm
  • Uppgifter
  • Jämför nu
  6020114
  IMM
  Induktiva givare
  • Huskonstruktion: Standardkonstruktion
  • Kopplingsavstånd Sn: 0,8 mm
  • Installation i metall: Skärmad
  • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
  • Kopplingsutgång: PNP
  • Kopplingsfunktion: NO
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
  • Uppgifter
  • Jämför nu
  6045178
  IMM
  Induktiva givare
  • Huskonstruktion: Standardkonstruktion
  • Kopplingsavstånd Sn: 0,8 mm
  • Installation i metall: Skärmad
  • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
  • Kopplingsutgång: PNP
  • Kopplingsfunktion: NO
  • Anslutningstyp: Kabel med kontakt M8, 3-polig, 0,2 m
  • Uppgifter
  • Jämför nu
Upp