Kontakt
Feedback

Övervakning av alla säkerhetsfunktioner på en slutmonteringsanläggning

Den modulära, säkra styrningen Flexi Soft övertar den kompletta övervakningen av alla säkerhetsfunktioner på delvis automatisk slutmonteringsanläggning. Via de säkra sensorkaskaderna Flexi Loop kan signaler för slutmonteringsanläggningens alla säkerhetskomponenter, t.ex. dörromkopplare, nödstoppsknappar och optoelektroniska skyddsanordningar, länkas till varandra. På så sätt kan alla signaler anslutas kostnadseffektivt till Flexi Soft. Flexi Loop är kompatibel med sensorer från andra tillverkare. En genomgående diagnos av alla säkerhetskomponenter minimerar slutmonteringsanläggningens stilleståndstider.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Produktfamilj Flexi Soft
  Den säkra styrningen som kan programmeras via mjukvara
  • Säkerhetsstyrning med modulär maskinvaruplattform
  • Spara konfigurationen i systemstickkontakten
  • Säkert styrningsnätverk med Flexi Line
  • Säker seriekoppling med Flexi Loop
  • Säker övervakning av drivanordningar
  • Säker analogvärdesövervakning
  • Licensfritt konfigurationsprogram Flexi Soft Designer
  Produktfamilj Flexi Loop
  Kostnadsbesparande säker seriekoppling med diagnos
  • Säker seriekoppling av 32 sensorer med upp till 100 m per segment med hänsyn till Performance Levels PL e
  • Kompatibel med sensorer från alla tillverkare
  • Detaljerad diagnosinformation
  • Integrerade standardingångar och -utgångar
  • Spänningsförsörjning av sensorerna inklusive
  • Oskärmad standardkabel med M12-anslutningsteknik
  • IP-klassning IP65 och IP67
  • Intelligent tillbehör för fältdiagnos och idrifttagning
Upp