Kontakt
Feedback

Åtkomstskydd vid fogningsstationer

Skyddsdörrar på fogningsstationerna ska skyddas mot tillträde under pågående drift. De säkra låsfunktionerna i10 Lock säkrar dessa skyddsdörrar och låser dem. Ett tillträde till fogningsstationen är endast möjligt om den och transportbanden är frånkopplade. Då kan operatören trycka på en aktiveringsknapp, för att låsa upp låset. Förutom skyddsdörrarna finns en monterad nödstoppsknapp ES11 som möjliggör att den kompletta fogningsstationen kan stoppas manuellt vid fara.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Produktfamilj i10 Lock
  Säker och lönsam dörrövervakning med låskraft
  • Smalt plasthus
  • Styva och rörliga aktiverare
  • Med kabelinföring M20 x 1,5 eller Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
  • Varianter enligt arbetsströms- eller viloströmsprincip
  • Låsnings- och dörrövervakning
  • IP-klassning IP 67
  Produktfamilj ES11
  Säker med nödstoppsknapp och återställningsknapp
  • Smalt hus med hakanslutning
  • Alternativt som separat instrument med nödstoppsknapp eller som kombination med återställningsknapp
  • Nödstoppsknapp alternativt med LED-belysning
  • Belysning i återställningsknapp
  • Flexi-Loop-kompatibel M12 stickanslutning
Upp