Skilja på delar vid gripning

Magnetcylindergivare är det rätta valet, för att förutom gripperpositionen även få information om den gripna delen. De används i pneumatiska cylindrar. Magnetcylindergivaren MZ2Q har två inställbara kopplingspunkter som snabbt kan programmeras via Teach-in-knapparna. En inställbar hysteres möjliggör en säker positionskontroll även vid mycket små slag och gör att grippern kan skilja på olika stora arbetsstycken. På så sätt kan hela gripperprocessen utvärderas på ett bättre sätt och processtabiliteten optimeras märkbart.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Magnetcylindergivare med två individuellt inställningsbara kopplingspunkter för C-spår
  • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med C-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder
  • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
  • Enkel inställning av två kopplingspunkter via teach-in-knapp
  • LED:er för indikering av båda kopplingspunkterna
  • Detektionsområde upp till 50 mm slaglängd
  Magnetcylindergivare med två individuellt inställningsbara kopplingspunkter för T-spår
  • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
  • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
  • Enkel inställning av två kopplingspunkter via teach-in-knapp
  • LED:er för indikering av båda kopplingspunkterna
  • Detektionsområde upp till 50 mm slaglängd
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösningar för hydraulik och pneumatik

Fluid-Power-sensorer från SICK utför intelligenta, flexibla och tillförlitliga mätningar i en mängd olika pneumatik- och hydraulikapplikationer.

Ta reda på mer