Höjdkontroll av trågstaplar och kretskort

En griparm tar det översta tråget i trågstapeln och lyfter det till en mellanposition, innan kretskorten tillförs till monteringssträckan. Kortdistans-avståndsmätaren OD Mini registrerar höjden på tråget vid varje avståndsmätning, för att griparmen ska ta tag i kretskorten på rätt ställe. Sedan överför sensorn de uppmätta datauppgifterna till pallastarens styrning.