Hanterings- och monteringsteknik

Uppnå mer med intelligenta sensorer

lösningar

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer

Smart Fluid Power

Sensorer från SICK för hydraulik och pneumatik gör skillnad

Mer

Smart Factory

Smarta sensorer i den uppkopplade fabriken

mer
Hanterings- och monteringsteknik
Produktionslogistik blir smart
Samarbete i ögonhöjd
Smart Fluid Power
Smart Factory

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Många branscher som t.ex. fordon, elektronik, metall, maskinbyggnad och medicinteknik driver på utvecklingen av hanterings- och monteringsteknik. De har förstärkt uppsikt över automatiserade hanterings- och monteringsprocesser, vilket i sin tur bidrar till ökad rationalisering med ökad kvalitet och precision, ökad produktivitet och kortare cykeltider. Utvecklingen mot maskiner med allt intelligentare funktioner och med ökande antal sensorer, leder till nya användningsområden, bättre kvalitetssäkring och till en mer flexibel produktion. SICK insåg tidigt möjligheterna att implementera väsentligt mer intelligens och funktionalitet på fältnivå och kan med sin sensorteknik uppfylla de krav som ställs inom hanterings- och monteringsteknik.

Trends & News

En stor framgång – dellokaliserare från SICK identifierar ihopblandade delar

Test- och monteringsspecialisten Kubik Automation GmbH från Baienfurt använder robotstyrningssystemet PLOC2D från SICK i sin nya monteringscell sCube. Teamet med branscherfarna experter har specialiserat sig på utveckling av innovativa produkter och optimering av produktionsprocesser för automatiseringsteknik. Man utarbetar passande specialmaskiner för områdena fordon, elektromekanik, medicinteknik och konsumtionsvaror.

> Ta reda på mer

Smart Sensors - Informationsleverantören för Industri 4.0

Smart Sensors genererar och tar emot data och information som går utöver de klassiska kopplingssignalerna eller uppmätta processtorheterna. Därigenom möjliggör du avsevärda effektivitetshöjningar, mer flexibilitet och bättre planeringssäkerhet för ett förutseende anläggningsunderhåll. Beroende av krav omfattar Smart Sensors upp till fyra dimensioner av smart sensorteknik.

> Ta reda på mer

3D-lokalisering med Belt-Picking-SensorApp för pick-and-place-uppgifter

Inom livsmedelsindustrin är en hygienisk primärförpackning av känsliga öppna livsmedel mycket viktig. För att möjliggöra den här processen i en robotcell arbetar SICK tillsammans med robottillverkaren Stäubli. 3D-vision-sensorn TriSpectorP1000 från SICK och den fyraxliga FAST picker TP80 he från Stäubli löser tillsammans plockprocesser på det löpande bandet. 3D-delarna lokaliseras därmed med Belt-Picking-SensorApp och implementeras med hjälp av SICK AppSpace. I Use Cases sorterades räkor och småkakor framgångsrikt i förpackningstråg.

> Ta reda på mer

utmaningar

Säkerhet

Sammankopplingen av tillverkningsautomater och halvautomatiska monteringsceller kräver intelligenta och flexibla säkerhetskoncept. SICK:s säkerhetslösningar säkerställer skyddet av manöverpersonalen, optimerar produktionen, reducerar maskinens platsbehov och stilleståndstider.

Kvalitetskontroller

Monteringsprocesser präglas mycket av produkten och kräver flexibilitet och öppenhet map. utveckling och omsättning av de olika processerna. Samtliga processteg förutsätter hög tillförlitlighet och ställer höga krav på kvalitetssäkring. Avståndssensorer och visionssensorer och -system från SICK kan användas för nästan alla typer av kontroller.

Track-and-trace

Tillförlitlig objektdetektion är en förutsättning för ett jämnt produktionsförlopp och utgör grunden för spårbarhet och kontinuerlig kvalitetsförbättring. SICK har ett brett sortiment med fast installerade och mobila läsenheter för streckkoder, 2D-koder och RFID-teknik.

Flexibel automatisering

Automatisering av hanterings- och monteringsprocesser med höga noggrannhetskrav kräver högupplösande positioneringssystem, flexibla produktionslinjer och hög diagnosförmåga. Moderna och smarta sensorer från SICK sparar av inställningarna, lär sig själva, har diagnosförmåga och analyserar självständigt samt återkopplar sensordatan till processen. På så vis bidrar de till att lösa uppgifterna.

Downloads