Kontakt
Feedback

Hanterings- och monteringsteknik

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Många industrier inom exempelvis fordon, elektronik, metall, maskinbyggnad och medicinteknik är utvecklingsdrivande för hanterings- och monteringstekniken. De har förstärkt uppsikt över automatiserade hanterings- och monteringsprocesser, vilket i sin tur bidrar till ökad rationalisering med ökad kvalitet och precision, ökad produktivitet och bättre omloppstider. Utvecklingen mot maskiner med allt intelligentare funktioner och med ökande antal sensorer, leder till nya användningsområden, bättre kvalitetssäkring och till en mer flexibel produktion. SICK insåg tidigt möjligheterna att implementera väsentligt mer intelligens och funktionalitet på fältnivå och kan med sin sensorteknik uppfylla de krav som ställs inom hanterings- och monteringsteknik.

Hanterings- och monteringsteknik
Upp