Dynamisk grunddataberäkning av objekt för optimering av lagringsplats och förpackningsstorlek i varuingången

Den dynamiska grunddataberäkningen av objekt i varuingången är extra viktig för optimalt utnyttjande av befintlig lagerkapacitet. Tack vare volymdata som registrerats av spårbarhetssystemet VMS4x00/5x00 och alternativet att mata ut dessa data som punktmoln går det att tilldela lagringsplatser oberoende av objekt. Detta möjliggör kontinuerliga processförlopp. I e-handelsprocesser går det att uppnå optimal förpackningsstorlek för lagd order med registrering av volym- och viktdata.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Exakt objektmätning vid mycket höga hastigheter
  • Mätnoggrannhet ned till 5 mm x 5 mm x 2 mm
  • Objektmått upp till 5 500 mm x 1 600 mm x 1 250 mm
  • Transportbandshastigheter på upp till 4,0 m/s
  • Certifierad enligt MID, NTEP (OIML), MC och NMI
  • Utgåva av punktmoln möjligt
  • Dynamisk skalvärdesomkoppling
  • Detektion av deformationer från en storlek på 10 mm på alla sex sidor