Handel och distributionscentraler

Uppnå mer med intelligenta sensorer

lösningar

Programlösningar för tillförlitlig objektverifiering

Hazmat Detection, Bag Box Classification, Single Item Verification, Optical Character Recognition (optisk teckenigenkänning)

Se trailer

Lokalisering

Transparens över gränserna

Se trailer

Logistiken blir smart

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

Företagen står inför en stor utmaning: att agera så effektivt som möjligt. Materialflöden och intralogistiska förlopp måste vara optimalt anpassade till varandra vid varje tidpunkt. Om en punkt hakar upp sig påverkar det hela den värdeskapande kedjan – och slutligen även konkurrenskraften. Intelligenta sensorer och system i nätverk säkerställer effektiva logistiska förlopp inom ramen för Industri 4.0.

Mer

Industri 4.0 tar fart

Våra sensorlösningar för mobila plattformar

Flexibilitet är självklart: med vårt moduluppbyggda lösningssortiment för mobila plattformar kan du smidigt förverkliga spårstyrning, lokalisering, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering.

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer
Handel och distributionscentraler
Programlösningar för tillförlitlig objektverifiering
Lokalisering
Logistiken blir smart
Industri 4.0 tar fart
Samarbete i ögonhöjd

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Sensorlösningar för handel och distributionscentraler

Handeln förändras i rasande fart runt hela världen. Stationära handlare driver nu ytterligare försäljningskanaler och e-handlare investerar i ytterligare butiker. Effektiv omnikanals-logistik är en utmaning som alla måste kunna bemästra. Lager, som fram till nu främst levererade till detaljhandeln med palltransporter, har nu utvecklats till distributionscentraler och därmed tagit på sig hela orderbehandlingen. Dessa centraler kan skicka e-handelsordrar direkt till kunder, bearbeta onlineköp, leverera varor för upphämtning i butiken och ta över hela filialdispositionen. Detta gör hela beställningsprocessen mycket mer komplex. Detta gäller inte bara plockstationerna utan också noggrann och effektiv vidarebefordran, spårning och bearbetning av varor genom hela materialflödet. Just därför är flexibla och skalbara logistikprocesser ett måste. Mer flexibilitet kan dock endast uppnås med hjälp av ett utökat nätverk och på så vis den ökade möjligheten till informationsutbyte. Detta nätverk kan börja användas om robusta och tänkande sensorer registrerar verkligheten i form av data. Sensorteknologi och sensorintelligens driver processändringar, eftersom de identifierar förbättringspotential snabbare och kan implementera lösningar omedelbart.

utmaningar

Mätning

Ljusridåer, LiDAR-sensorer, kamerasystem och vågar mäter avstånd, överhäng, måttprofiler, förpackningsvolymer och vikt. Informationen som tillhandahålls av dessa enheter möjliggör effektivitet och processäkerhet även vid viktiga lager- och transportuppgifter.

Identifiering

Den automatiserade identifieringen av produkter är en viktig uppgift inom lager- och transportteknik. Inom automatiserad identifiering behärskar SICK inte bara alla viktiga tekniker, utan ställer även de relevanta frågorna för att göra det rätta valet för varje uppgift ur teknikportföljen (RFID, laserbaserad stationära streckkodsläsare och kamerabaserad kodläsare).

Säkra

SICK erbjuder ett brett produktutbud av sensorer, system, lösningar, tjänster och uppfyller standarder och regler vad gäller säkerhetskrav. Detta utbud ger effektiv avspärrning av riskområden, robotar och mobila plattformar och ger på så vis hög tillgänglighet av anläggning och kraftfull produktivitet.

Anslutning och integrering

Enkel och snabb åtkomst till information och ett genomgående diagnoskoncept är en viktig, strategisk fördel. Våra intelligenta sensorlösningar och säkra styrningar tillhandahåller olika integrationstekniker, som möjliggör en enkel åtkomst – från användargränssnitt, PLC och ingenjörsverktyg – till våra sensorers data.

Trends & News

Lokalisering inom- och utomhus: full transparens i materialflödet

Komplexiteten av processer inom logistik ökar ständigt. Transparens blir därför en allt viktigare förutsättning för att öka effektiviteten och produktiviteten i logistiska processer. Mot bakgrund av allt mer flexibla, modulära och självorganiserande transportprocesser inom intern produktions-, monterings- och distributionslogistik är det viktigt att besvara frågan om var och när truckar transporthjälpmedel och varor är exakt på plats och i tid. En möjlighet - redan bevisad i praktiken: lokalisering och analystekniker från SICK.

> Mer

Deep Learning är framtiden för ökad effektivitet

Tänka maskininlärning. Deep Learning är en maskininlärningsteknik och förmodligen den viktigaste framtida tekniken inom området konstgjord intelligens. SICK överför denna nyckelteknologi till sina sensorer och ger därmed kunden ytterligare fördelar för ökad produktivitet och flexibilitet.

> Mer

Sensorer styr framtiden för samarbetande robotar

Vidareutvecklingen av små, kraftfulla och flexibelt placerbara robotar som kan samarbeta med människor går i en rasande fart. Där är även sensorer från SICK en viktig komponent. Sensorintelligens spelar en viktig roll såväl vid inriktning och positionering av mobila cobotar som vid säker övervakning av deras omgivning. Den senaste trenden är lätta cobotar som körs till sina arbetsplatser med förarlösa fordon och som positionerar sig själva. På så sätt blir flexibelt arbete utan staket mer och mer standard inom robotiken och den nya grunden för en fungerande automatisering.

> Mer

Övervakar logistikdata, fattar rätt beslut snabbare

I distributionscentraler med högt genomflöde registrerar och kommunicerar sensorer en stor mängd logistikdata varje dag. Den verkliga utmaningen är dock att registrera alla data och att tolka dem. Programmet Paketanalys från SICK samlar ihop dessa data för att underlätta visualiseringen av alla SICK-sensordata så att snabba och välgrundade logistikbeslut kan fattas.

> Mer

Downloads