Kontakt
Feedback

Handel och distributionscentraler

Handlar du effektivt? Intelligenta sensorer inom handeln och på distributionscentraler.

Den globala ekonomin blir hela tiden mer och mer komplex. Detta gäller även för de logistiska kraven på tillverkare, återförsäljare och försäljning. Som oberoende sensorexpert erbjuder SICK skräddarsydda produkter inom styrning, identifiering, övervakning och mätning. Våra intelligenta sensorer reducerar komplexiteten på våra kunders logistiklösningar och bidrar därmed till att värdet ökar. Samtidigt kan SICK-sensorerna integreras i varje valfri systemmiljö och erbjuder på så sätt en mycket hög investeringssäkerhet. Intelligenta sensorlösningar från SICK – för en snabb, effektiv och ekonomisk logistikkedja.

Handel och distributionscentraler

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

 
Intelligenta sensorlösningar från SICK driver utvecklingen av nätverk
inom tillverkning och logistik framåt. 
 
 
Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Öka produktiviteten –med säkerhetslösningar från SICK

Upp