Transportmedel på land

Grensletruckar, förarlösa fordon, terminaltraktorer och tunga truckar transporterar containrarna från lagret till fartygen och tillbaka. Dessa processer sker oftast automatiserat och kräver särskilda säkerhets- och assistansfunktioner. Sensorer från SICK stöder dessa funktioner.

Transportmedel på land
Fokusdetalj 2
Containertruck
Fokusdetalj 3
Grensletruck
Fokusdetalj 4
Terminaltruckar

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

 
Intelligenta sensorlösningar från SICK driver utvecklingen av nätverk
inom tillverkning och logistik framåt.