Övervakning av kranfarvägar och -tvärkörning

Det laserbaserade objektdetekteringssystemet AOS104 RTG och 3D-snapshot-kameran (TOF-kamera) övervakar tillförlitligt och blindzonfritt objekt och fordon som Twistlock eller servicefordon i kranarnas farväg. Laserscannerns varnings- och skyddsfält anpassas fritt. Dessutom används kameror med objektdetektering. Systemet överför fastställda process- och diagnosdata med hjälp av den mobila gatewayen TDC-E och Monitoring Box-program direkt till hamnterminalens centrala datahanteringssystem.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Hög systemtillförliltighet för områdesövervakning även under tuffa omgivningsvillkor
  • Beröringsfri detektion genom LiDAR-teknik som tål alla väder
  • Detekteringsområden som kan ställas in applikationsspecifikt
  • Automatiska självtestcykler
  • Skräddarsydd styrningskonfiguration
  • Enkel implementering av nya funktioner
  • Alternativa gateways för fjärrdiagnos eller dataanalyser
  3D foto – flexibelt användbar inomhus
  • Tagning av upp till 50 3D-bilder per sekund
  • Avståndsvärden: 144 x 176 pixel per bildtagning
  • Utmatning av 3D-data via ett Gigabit-Ethernet-gränssnitt och enkla digitala utgångar
  • Tillhandahållande av applikationsspecifika data
  • Temperaturområde: 0 °C till 50 °C eller 0 °C till 45 °C (beroende på hus), IP-klassning: IP67