Kollisionsundvikande längs kajkranens körväg med radarsensorer

Radarsensorn RAS4xx med registreringsområden på upp till en längd av 20 m är en ekonomisk lösning: den stöttar kranföraren vid övervakning av körsträckan och hjälper till att förhindra kollisioner mellan kranen och andra objekt.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Stor räckvidd och rymligt skydd för kollisionsvarning
  • Valfri och enkel inställning av räckvidden på upp till 20 m
  • Hög tillgänglighet även vid dåligt väder och smuts
  • Enkelt montage och enkel inställning
  • Extra sändar/mottagarmoduler