Kollisionsundvikande för kajkranar

Objektdetekteringssystemet AOS502 STS utvärderar data från de olika varnings- och stoppfälten runt kranen, så att den stannar vid kollisionsrisk. Sensorsystemet utrustat med laserscanner och en säker styrning undviker förutom kollisioner i bommar på kajkranar även kollisioner mellan närliggande kranar. I kombination med den mobila gatewayen TDC-E och som tillval Monitoring Box Software, vidarebefordrar AOS502 STS dessutom förberedda data till hamnterminalens centrala datahanteringssystem.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Hög systemtillförliltighet för områdesövervakning även under tuffa omgivningsvillkor
  • Beröringsfri detektion genom LiDAR-teknik som tål alla väder
  • Detekteringsområden som kan ställas in applikationsspecifikt
  • Automatiska självtestcykler
  • Skräddarsydd styrningskonfiguration
  • Enkel implementering av nya funktioner
  • Alternativa gateways för fjärrdiagnos eller dataanalyser
  Kontinuerlig tillståndsövervakning för sensorer och maskiner
  • Visualisering och analys av tillståndsdata
  • Loggbok för översiktlig visning och dokumentation av händelser
  • Konfigurerbara larm
  • Visning av gränsvärdesavvikelser
  • Går att utföra lokalt hos kund eller i SICK-molnet
  • Går att använda på mobila slutenheter
  • Lösenordsskyddad access