Kajområde

Vid kajen är kollisionsundvikande och effektivitet mycket viktiga. Att stora fartyg arbetas av störningsfritt är lika viktigt som att förhindra skador. Detta är desto viktigare, eftersom det finns allt fler automatiserade kajkranar. För att de ska kunna arbeta ekonomiskt och utan skador bestämmer sensorerna från SICK konturdata- och positionsdatauppgifterna som är relevanta för detta.

Kajområde