Kollisionsundvikande på kranens farväg med containerblockövervakning

För att undvika kollisioner, övervakar 3D-LiDAR-sensorn MRS6000 förutom transportvägen för en kran även om containerblock har utskjutande delar. På så sätt kan man säkert och tillförlitligt detektera containrar som har förflyttats på grund av vindstötar och har hamnat i en automatiserad portalkrans farväg eller har rutschat på den. Mobila gatewayen TDC-E överför motsvarande scandata och statusmeddelanden till hamnterminalen, t.ex. vid skyddsfältsavbrott.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Synlig skillnad tack vare fler lager
  • Fullständig registrering över 24 scanningslager vid en öppningsvinkel på 120°
  • Fin vinkelupplösning med mycket täta scanningspunkter
  • Tillförlitlighet tack vare multi-eko-tekniken
  • Bekvämt och kundvänligt webbservergränssnitt för parameterinställning

  Tänk på data – analysera och agera
  • Kompatibel med standardiserade gränssnitt och protokoll för datakommunikation
  • Individuell konfiguration via webbaserat användargränssnitt
  • Integrerad radioteknik och GPS-modul för exakt positionering
  • Open End-to-End-IIoT-arkitektur