Containerstaplingsmätning

Noggrann information om en container som befinner sig inom arbetsområdet för en staplingskran är nödvändigt för att kunna optimera containerns transportsträcka och undvika kollisioner med containerstaplar. Vertikalt mätande avståndssensorer DT1000 bestämmer position och höjd för containerstaplarna inom kranens arbetsområde. DT1000 kan vara fast monterad på kranen per containergång eller löpa horisontellt med traversen för att registrera underliggande containerstapel. Förekommande plötsliga avståndsförändringar som uppstår vid avkänning av en containerkant registreras med hög noggrannhet och kort responstid.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Prestanda med framtid
  • Avståndsmätare för långa avstånd med IR-laser med HDDM+-teknik
  • Mätning av naturliga objekt (DT1000) eller på reflektor (DL1000)
  • Damm- och vattentätt hus (IP 65 och IP 67), tillverkat i korrosionsfast aluminiumlegering
  • Konfigurerbara digitala in- och utgångar, analog utgång och fältbussgränssnitt (beroende på variant)
  • Mätning på heta ytor (DT1000)